Ang Pinakamagaling sa Filipino na Online Personals
Mag-sign Up Ngayon
Home
SUMALI NGAYON!
Login ng Miyembro
Magtingin | Chat | Magasin | Video | Mga Blog | Mga Grupo | Tulong
49 New photos this week!
0 Mga Total na Miyembro!*
1,694 Mga miyembro sa Virginia!
Mga Blog Lumikha ng Online journal
Chat Libreng Instant Messaging
Mga Grupo Mga taong may parehong interes
Testimonya
Ako at si Patrick ay nagkakilala sa FilipinoFriendFinder.com. Pagkatapos niyan nag-umpisa ang tunay na pagkakaibigan na humantong sa romansa! Pinagdiwang lang namin ang aming unang taong anibersaryo! Maraming salamat!
Aming Ibang Dating na Sites
FriendFinder (Tipanan & Pag-aasawa), MillionaireMate (Mayaman & Magandang Personals), Passion.com (Seksing Tipanang Personals), Senior personals, Chinese personals, Indian personals, Amigos.com (Latino personals), Korean personals, German personals, French personals, Italian personals, Christian & Jewish personals.   (Bawat site ay hiwa-hiwalay na komunidad).